menu


文字大小
标准
大

联系方式(相关购买请联系代理商)


公司地址:江苏省苏州市高新区建林路668号
(出口加工区配套工业园进门左转200米)
邮政编码:215151
电话:0512-6616-0365
传真:0512-6616-0366  

更多信息垂询

Address : 668 Jianlin Rd,New District,Suzhou,China
Zip Code : 215151
TEL : 0512-6616-0365
FAX : 0512-6616-0366联系方式

江苏省苏州市高新区建林路668号
邮政编码∶215151
电话:0512-6616-0365 
传真:0512-6616-0366


Page EndTop of Page