menu


  • HOME
  • 机器人产品代理商
文字大小
标准
大

机器人产品代理商

川崎机器人(天津)有限公司
地址:天津经济技术开发区相安路16-3号
邮编:300457
电话:86-22-5983-1888
传真:86-22-5983-1889

Kawasaki Robotics(Tianjin)CO.Ltd
Building 3,NO 16 XianganRoad,TEDA.China
TEL:86-22-5983-1888
FAX:86-22-5983-1889川崎机器人(昆山)有限公司
地址:江苏省昆山市周市镇金茂路888号第一栋
邮编:215313
电话:86-512-5516-2933
传真:86-512-5036-2202

Kawasaki Robotics(Kunshan)CO.Ltd
Building 1,NO 888 JinmaoRoad,Zhoushi,Kunshan,Jiangsu,China
TEL:86-512-5516-2933
FAX:86-512-5036-2202

Page EndTop of Page